فایل فلش مخصوص دانگرید G610F از اندروید 8 به 7

فایل فلش مخصوص دانگرید G610F از اندروید 8 به 7

فایل فلش مخصوص دانگرید G610F از اندروید 8 به 7

با این رام و بیلد میتونین براحتی از اندروید 8 به 7 دانگرید کنید این فایل تست شده میباشد و بدون هیچ ریسک خاموشی و پریدن سریال میتوانید فلش کنید مناسب برای حذف گوگل اکانت
موفق باشید

  1. قابلت رایت با ادین
  2. حذف گوگل اکانت اندروید 8 و 7 آخرین سکوریتی
  3. قابلیت دانگرید به 7 بدون هیچ مشکلی
  4. بدون مشکل رایت نشدن
  5. بدون مشکل خاموشی
  6. کاملا تست شده

خرید آنلاین